Napisy zakończone 2015

Zgłoszenia do konkursu w 2015 roku

Ich zakończenia.

Termin otrzymania projektów został wyznaczony na dzień 20 listopada 2015 r.

Te dni to będzie do katalogu rysunków i pierwszy wybór jury.

Po zostaną wystawione najpiękniejsze rysunki w 1000 jeszcze w tym roku, a zwycięzcy zostaną wybrani.

2012 Federica Lombardi - Roma