REGULAMIN ZAWODÓW

a) Udział w konferencji jest bezpłatny, bez opłaty rejestracyjnej.

b) Tematem jest „Christian Christmas”

c) projekt dla zawodnika wykonywane bez rękach innych.

d) Na odwrocie rysunku, czytelnymi literami:

Imię i nazwisko uczestnika, klasę, pieczęć i adres szkoły jest pełne członkostwo (jeśli wziąć udział w szkole).

e) Czy członkostwo wymagane online również ułatwienia procedur katalogowania rysunki. Możesz znaleźć jak to zrobić na STRONIE REJESTRACJI.02 Eleonora Gaimari

f) są również akceptowane rysunki prezentowane przez poszczególnych zawodników należących do instytucji edukacyjnej.

g) nie są akceptowane rysunki wyprodukowany wspólnie przez dwóch lub więcej autorów.

h) dopuszcza każdą technikę, lecz projekt nie musi być oprawione.

i) projekt nie zostanie zwrócona

l) max wymiary są dozwolone arkusz 25 x 35 cm

n) sam facet nie może wysłać dwa rysunki

Pobierz ogłoszenie o konkursie w 2023 roku!