Jesteśmy Karmelitów Bosych Bracia z Sanktuarium Dzieciątka Jezus z PraARENZANO Festa di Gesù Bambino 2015_01gi w Arenzano.

Od 1889 roku możemy znajdować się w tym pięknym mieście, gdzie Ligurii mamy strzec cenną statuetkę przedstawiającą Dzieciątka Jezus z Pragi. Od 1900 roku, wielu pielgrzymów i wielbiciele przychodzą do tego sanktuarium, aby czcić ten obraz. Poprzez wybór braci i wielu facetów, którzy poprosili, nasza wspólnota utworzyła konkurs rysowania otwarte dla wszystkich dzieci świata. Kto odwiedza nasz Sanktuarium mogą podziwiać jej piękno. Dlaczego więc nie wykorzystać artystycznych talentów młodych ludzi, którzy chcą, aby wyrazić to, co jest w ich dziecka?

Jeśli się pod świąt Bożego Narodzenia będzie można wygrać ponad pięknem wystawy rysunków konkursu, jak i piękny wygląd od Dzieciątka Jezus.

Aby poznać historię braci Karmelitów Bosych: http://www.carmelitaniscalzi.com/
Aby dowiedzieć się więcej o Sanktuarium Jezusa dziecka: http://www.gesubambino.org/

ARENZANO Festa di Gesù Bambino 2015_52